Land 


 Water

Delta Marking

Hydrografie & Geofysica

 

 

 

Home Contact

  

 

© 2016 Delta Marking B.V. Alle rechten voorbehouden. Update:01-04-2016

Delta Marking voert op het water metingen uit ten behoeve van civiele, archeologische en ecologische projecten. Met geavanceerde apparatuur worden waterdieptes gemeten, bodemlagen in kaart gebracht of objecten opgespoord. Het meten van waterdieptes wordt uitgevoerd met sonartechnieken zoals single- en multibeam echoloden. Indien nodig, bijvoorbeeld bij zeer ondiepe watergangen, worden de data aangevuld met handmatige metingenAfhankelijk van de wensen van de opdrachtgever worden de gegevens verwerkt tot dieptekaarten en/of xyz bestanden.
Een bijzondere toepassing is BOAT-MAP. Hierbij worden simultaan multibeam lodingen en boven water laserscan metingen uitgevoerd. De resultaten worden achteraf met elkaar gecombineerd. Zo wordt een compleet beeld verkregen van de omgeving boven en onder de waterlijn.
Het in kaart brengen van de gelaagdheid is vooral van belang bij het meten van slibdiktes en berekenen van baggervolumes. Dit is mogelijk met een dual-frequency singlebeam echolood, subbottom profiler of onderwater grondradar systeem. Het succesvol uitvoeren van deze metingen hangt af van de situatie en bodemcomplexiteit. Steeds meer opdrachtgevers zien de voordelen van deze technieken als alternatief voor of aanvulling op handmatige metingen.
Objecten die op of gedeeltelijk in de waterbodem liggen zijn te detecteren met een side scan sonar of een sector scan sonar. De side scan sonar, die efficiënt te combineren is met multibeam lodingen, geeft een gedetailleerd en ‘fotografisch’ beeld van het waterbodemoppervlak. Objecten in de bodem, zoals stortsteen, worden gekarteerd met het onderwater grondradar systeem. Met de grondradar of met de onderwater Radiodetection wordt zowel de ligging als diepte van kabels en leidingen bepaald. Deze tweede methode wordt vooral door duikers bediend.

Meer informatie is te vinden onder het menu aan de rechterkant.