Land 


 Water

Delta Marking

Hydrografie & Geofysica

 

 

 

Home Contact

  

 

© 2016 Delta Marking B.V. Alle rechten voorbehouden. Update:01-04-2016

In het algemeen bestaan de resultaten van de waterdieptemetingen uit kaarten of profielen. De kaarten kunnen hoogtekaarten (ten opzichte van RD en NAP) of dieptekaarten (ten opzichte van de waterlijn) zijn. Daarnaast worden voor veel projecten verschilkaarten vervaardigd waarmee het verschil tussen de peilingen en een gewenst ontgravingsmodel of tussen in- en uitpeilingen wordt gepresenteerd. Uit deze data kunnen profielen worden vervaardigd of baggervolumes worden berekend. In sommige gevallen worden de resultaten gebruikt in analyses voor civiele projecten zoals damwandstabiliteit (bodemmorfologie en kerende hoogtes). Delta Marking beschikt over de juiste kennis en ervaring om bovengenoemde kaarten en profielen te vervaardigen en berekeningen te verrichten.

De metingen worden vlakdekkend uitgevoerd of als lijn- of puntmetingen. Voor de vlakdekkende metingen wordt gebruik gemaakt van een multibeam echolood. Deze meet het bodemoppervlak in overlappende stroken in waarbij zelfs tot aan de waterlijn wordt gemeten. Lijnmetingen worden verricht met een singlebeam systeem, een subbottom profiler of een onderwater grondradar. Deze methodes leveren waterdieptes op, maar hebben daarnaast het voordeel dat informatie over de bodemopbouw wordt verkregen.

Handmatige peilingen worden verricht met peilstokken en nauwkeurige RTK-GPS. Deze dienen in het algemeen ter verificatie of aanvulling van de sonar- of grondradarmetingen. Naast handpeilingen worden bodemmonsters genomen.

Omdat Delta Marking beschikt over een verscheidenheid aan meetvaartuigen kunnen de metingen op de meeste binnenwateren worden uitgevoerd.


Voorbeelden van datapresentatie treft u aan bij “Producten”.