Land 


 Water

Delta Marking

Hydrografie & Geofysica

 

 

 

Home Contact

  

 

© 2016 Delta Marking B.V. Alle rechten voorbehouden. Update:01-04-2016

BOAT-MAP

Delta Marking BV heeft met partners een samenwerkingsverband van waaruit het BOATMAP systeem is ontwikkeld. Dit systeem combineert multibeam lodingen met (bovenwater) laserscans en hoge resolutie- en panorama fotografie. De metingen worden gelijktijdig uitgevoerd. Uit deze eenmalige inmeting wordt een database verkregen die voor allerlei doeleinden door de opdrachtgever wordt gebruikt. Deze database bevat een digitaal terreinmodel (x, y, z) van de waterbodem en de directe omgeving. Met de gegevens, welke toegankelijk zijn met behulp van gebruiksvriendelijke software, kan de gebruiker onder andere:
-        de hoogtes van de waterbodem en omliggende taluds analyseren;

-        virtuele inspecties en stabiliteitsanalyses uitvoeren;

-        aanwezigheid en staat van vaarwegmeubilair en aangemeerde boten analyseren;

-        bebording en vegetatie op de oevers inventariseren en karteren;

Boorgat-radar

Voor stabiliteitsanalyses van damwanden is naast de kerende hoogte van de bodem de diepte van de damwand in de bodem van belang. Deze gegevens zijn niet altijd beschikbaar. Delta Marking BV heeft een boorgat-radar ontwikkeld waarmee deze diepte kan worden gemeten. Voorafgaand aan de meting wordt een PVC buis naast de damwand ingespoten tot een diepte groter dan de verwachte diepte van de damwand. De boorgat-radar wordt in de PVC buis ingebracht en in stappen tot de maximale diepte gebracht. Uit de radarreflecties wordt diepte van de damwand bepaald.