Land 


 Water

Delta Marking

Hydrografie & Geofysica

 

 

 

Home Contact

  

 

© 2016 Delta Marking B.V. Alle rechten voorbehouden. Update:01-04-2016

Voorafgaand aan grond-, weg- en waterbouwprojecten vindt vaak onderzoek plaats naar de bodemsamenstelling. Het doel van deze metingen kan zijn het bepalen van de ligging van kabels en leidingen, karteren van bodemstructuren of detecteren van objecten en holtes in de bodem. De metingen leveren informatie op waarmee graafschade wordt voorkomen of werkzaamheden vanaf de ontwerpfase worden geoptimaliseerd. Delta Marking voert daarnaast metingen uit voor het bepalen van asfaltdiktes, de ligging van betonwapening en de dieptes van damwanden. De gegevens worden verwerkt tot kaarten, dwarsprofielen of digitale xyz bestanden. In sommige gevallen worden objecten direct in het veld gemarkeerd.

 

Via het menu rechts op deze pagina vindt u een overzicht van de metingen die Delta Marking op land uitvoert.
Mogelijk treft u in de beschrijvingen niet aan wat u zoekt. We komen dan graag met u in contact om uw specifieke wensen te bespreken.