Land 


 Water

Delta Marking

Hydrografie & Geofysica

 

 

 

Home Contact

  

 

© 2016 Delta Marking B.V. Alle rechten voorbehouden. Update:01-04-2016

METINGEN OP HET LAND:

Kabels en Leidingen
Bodemkartering
Bodemobjecten
Betonconstructies

In de ondiepe bodem bevinden zich soms holtes en/of objecten die op enig moment hinder of schade kunnen veroorzaken. Voorbeelden hiervan zijn holtes in kades die ontstaan door uitspoeling van de kades onder de waterlijn of nabij lekkende watervoerende leidingen. Dit voortschrijdende proces kan tot gevolg hebben dat aan het maaiveld geleidelijk of plotselinge verzakkingen ontstaan. Objecten zoals oude vloeren onder het maaiveld kunnen vertraging opleveren tijdens constructiewerkzaamheden. Vooral in binnenstedelijke gebieden hebben objecten in de ondergrond soms een archeologische waarde. In veel gevallen kan met kennis van objecten in de bodem hinder en/of schade en vertraging worden voorkomen.
Delta Marking spoort met behulp van grondradar objecten in de bodem op. De meetresultaten worden in het algemeen gepresenteerd in kaartvorm. In de kaarten zijn, indien verstrekt door de opdrachtgever, digitale ondergronden verwerkt.

 

Voorbeelden van datapresentatie treft u aan bij “Producten”.