Land 


 Water

Delta Marking

Hydrografie & Geofysica

 

 

 

Home Contact

  

 

© 2016 Delta Marking B.V. Alle rechten voorbehouden. Update:01-04-2016

METINGEN OP HET LAND:

Kabels en Leidingen
Bodemkartering
Bodemobjecten
Betonconstructies

In voorbereiding op grond- , weg- en waterbouwprojecten kan het van belang zijn om binnen een uitgestrekt terrein een beeld te hebben van de ondiepe bodemopbouw. Met name de laterale variatie van de gelaagdheid wordt gemeten zodat deze gecorreleerd kan worden aan boor- of sondeergegevens. Typische voorbeelden hiervan zijn het bepalen van ondiepe zandlagen langs de grote rivieren of het opsporen van gedempte sloten. Voor het karteren van de bodemopbouw gebruikt Delta Marking de grondradar. De bodemstructuren worden gepresenteerd in de vorm van dwarsprofielen. Bij een eenvoudige bodemopbouw is een presentatie in de vorm van dieptekaarten eveneens mogelijk.

 

Voorbeelden van datapresentatie treft u aan bij “Producten”.