Land 


 Water

Delta Marking

Hydrografie & Geofysica

 

 

 

Home Contact

  

 

© 2016 Delta Marking B.V. Alle rechten voorbehouden. Update:01-04-2016

METINGEN OP HET LAND:

Kabels en Leidingen
Bodemkartering
Bodemobjecten
Betonconstructies

Bij (ver)bouwwerkzaamheden aan betonnen constructies komt het wel eens voor dat de originele bouwtekeningen niet betrouwbaar zijn of zelfs niet meer beschikbaar. Om inzicht te krijgen in de constructie (wand- of vloerdiktes, ligging van de betonwapening, ligging van onderliggende heipalen en funderingsbalken) wordt vaak gekozen voor inspectie middels destructief onderzoek. Delta Marking kan hierbij een ondersteunende rol vervullen. Met de niet-destructieve grondradar techniek worden constructie elementen in kaart gebracht waarna gerichter en beperkter nader onderzoek kan worden uitgevoerd met destructieve methoden (boren en hakken). Met de grondradar wordt informatie verkregen over bijvoorbeeld:

 

  • vloer- en wanddiktes;
  • hart-op-hart afstanden van de wapening;
  • mogelijke ligging van onderliggende heipalen;
  • laterale veranderingen in vloer- of wandconstructies;
  • mogelijke aanwezigheid van holtes (kruipruimtes) onder de vloeren;

Voorbeelden van datapresentatie treft u aan bij “Producten”.