Land

 


 Water

Delta Marking

Hydrografie & Geofysica

 

 

 

Home Contact

  

 

© 2016 Delta Marking B.V. Alle rechten voorbehouden. Update:01-04-2016

METINGEN OP HET LAND:

Kabels en Leidingen
Bodemkartering
Bodemobjecten
Betonconstructies

Voor graaf- en heiwerkzaamheden is het van belang om met grote nauwkeurigheid de locatie en diepte van kabels en leidingen te kennen. Delta Marking past voor het opsporen en inmeten van de kabels en leidingen afhankelijk van de situatie twee meettechnieken toe: de grondradar en Radiodetection. Het doel van de metingen is het voorkomen van schade of het optimaliseren van werkzaamheden. De metingen kunnen beschouwd worden als een aanvulling op of uitbreiding van het graven van proefsleuven. De resultaten van de metingen worden in het algemeen gepresenteerd in de vorm van kaarten. In de kaarten zijn de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde digitale ondergrond of eventueel beschikbare KLIC gegevens verwerkt. Desgewenst kunnen de kabels en leidingen in een 3D omgeving worden ingevoerd zoals AutoCad. Hiermee kan een bouwontwerp in de startfase van een project of gedurende de uitvoering worden aangepast of geoptimaliseerd.

 

Voorbeelden van datapresentatie treft u aan bij “Producten”.