Land 


 Water

Delta Marking

Hydrografie & Geofysica

 

 

 

Home Contact

  

 

© 2016 Delta Marking B.V. Alle rechten voorbehouden. Update:01-04-2016

METINGEN OP HET WATER:

Waterdieptemetingen
Kabels en Leidingen
Bodemkartering
Bodemreliëf- en objecten
Overige Metingen

Delta Marking voert veelvuldig metingen uit om objecten op de bodem te detecteren of het bodemreliëf in kaart te brengen. Hiervoor wordt vooral gebruik gemaakt van een side scan sonar. Voor deze metingen wordt een sensor aan een peilvaartuig door het water getrokken. De sensor zendt in een waaier hoogfrequente akoestische puls signalen uit. De sterkte van het gereflecteerde signaal wordt afgebeeld als functie van het reflectiepunt (x en y). Op deze manier worden zogenaamde sonar mozaïeken verkregen die visueel worden geïnspecteerd en geïnterpreteerd. Objecten zijn herkenbaar omdat deze een sterke reflectie vertonen aan de zijde die naar de sensor is gericht en een “schaduw” hebben aan de achterzijde. De resolutie van de meting is in de orde van een decimeter. Deze techniek wordt eveneens ingezet om het bodemreliëf in kaart te brengen. Met deze metingen worden bijvoorbeeld de overgang bepaald tussen bodemtypes zoals slib en zand of tussen stortsteen en bodem. Daarnaast worden mossel- of oesterbanken gekarteerd.
Een tweede vorm van metingen van het bodemreliëf is die met een hoge resolutie multibeam. Hiermee worden objecten tot enkel centimeters op de bodem onderscheiden in als x, y, z punten ingemeten. Deze metingen vinden veel toepassing in de maritieme archeologie.
De resultaten van deze metingen worden in sommige gevallen geverifieerd met steek- of grijpmonsters, video-opnames, magnetometeronderzoek of door duikers.

 
Voorbeelden van datapresentatie treft u aan bij “Producten”.