Water

Delta Marking

Hydrografie & Geofysica

 

 

 

Home Contact

  

 

© 2016 Delta Marking B.V. Alle rechten voorbehouden. Update:01-04-2016

Delta Marking beschikt over een Edgetech 4125 Side Scan Sonar (SSS) systeem. Het instrument wordt naast of achter het peilvaartuig door het water gesleept. Voor plaatsbepaling wordt gebruik gemaakt van nauwkeurige RTK-GPS. Het meetbereik hangt onder andere af van de waterdiepte. In het algemeen wordt er naar gestreefd om het instrument niet te hoog boven de bodem te slepen. Meestal wordt een raaiafstand van 20 m aangehouden met honderd procent overlap. De toegepaste software hangt af van het gewenste eindresultaat. Voor het detecteren en karteren van objecten op de bodem wordt meestal gebruik gemaakt van ruwe data die op scherm wordt geanalyseerd. De waargenomen objecten worden gepresenteerd als screenshots of coördinatenlijsten. Om het bodemreliëf te analyseren wordt gebruik gemaakt van sonarmozaïeken of intensiteitskaarten.


Typische toepassingen:

  • detectie van objecten op het waterbodemoppervlak
  • kartering van bodemsoorten
  • kartering van mosselbanken en vegetatie
  • marine archeologie

Voorbeelden van datapresentatie treft u aan bij “Producten”.