Water

Delta Marking

Hydrografie & Geofysica

 

 

 

Home Contact

  

 

© 2016 Delta Marking B.V. Alle rechten voorbehouden. Update:01-04-2016

Naast het vlakdekkend multibeam echolood beschikt Delta Marking BV over een singlebeam echolood. De metingen worden uitgevoerd vanaf een werkvlet waarbij de bodem recht onder het vaartuig wordt ingemeten. Afhankelijk van de slagafstand levert dit een voldoende representatief beeld op van de waterdieptes of hoogten van de bodem (afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever). Het voordeel van deze techniek is dat tevens een beeld wordt verkregen van de bodemstructuur. Een deel van het signaal dringt namelijk door in de bodem en reflecteert op laagscheidingen. Met een dual frequency echolood is het daarom mogelijk om slibdiktes te meten. In het geval van een zeer zachte toplaag is de subbottom profiler beter geschikt. De dataverwerking is daarentegen wel bewerkelijker dan bij de singlebeam methode. Beide methodes zijn goed te combineren met handpeilingen of monsternames. Delta Marking BV gebruikt een Ceeducer Pro (singlebeam) of Silas subbottom systeem. Voor de plaatsbepaling wordt nauwkeurige RTK-GPS gebruikt. De resultaten worden opgeleverd als dwarsprofielen of kaarten. De verwerking van data tot bijvoorbeeld baggervolumes is vergelijkbaar met die van handpeilingen.


Typische toepassingen: 

  • bepaling van waterdieptes en waterbodemstructuren;
  • meten van slibdiktes.

Voorbeelden van datapresentatie treft u aan bij “Producten”.

TOEGEPASTE TECHNIEKEN:

Multibeam Echolood
Singlebeam Echolood &
Subbottom Profiler

Grondradar
Radiodetection
Side Scan Sonar

Onderwater video-opnames
Vaartuigen