Water

Delta Marking

Hydrografie & Geofysica

 

 

 

Home Contact

  

 

© 2016 Delta Marking B.V. Alle rechten voorbehouden. Update:01-04-2016

Een grondradar bestaat uit een zend- en ontvangstantenne van hoogfrequente elektromagnetische pulsen, een meetunit en een laptop. Optioneel wordt aan deze opstelling nauwkeurige RTK-GPS toegevoegd. De antenne wordt handmatig over het maaiveld of vanaf een meetvaartuig vlak boven het waterbodemoppervlak bewogen. Elke ca. twee centimeter wordt een puls uitgezonden dat deels reflecteert op laagscheiding en deels verder de bodem indringt. Reflectie treedt tevens op bij objecten op en in de bodem. Het gereflecteerde signaal wordt opgevangen door de antenne en via de meetunit digitaal opgeslagen in de laptop. Simultaan worden de RTK-GPS coördinaten van de antenne opgeslagen. Door de gemeten reflectiesterkte af te beelden als functie van de locatie en reflectietijd ontstaat een beeld (radargram) waarin de reflecties van de laagscheidingen en objecten zijn te onderscheiden. De reflecties worden geïnterpreteerd en, afhankelijk van de toepassing, in kaart gebracht. Het resultaat zijn dwarsdoorsneden of overzichtskaarten. Metingen kunnen zowel op land als in het water worden uitgevoerd. Het dieptebereik en oplossend vermogen (resolutie) wordt bepaald door de ingestelde frequentie. Een lage frequentie heeft een groot bereik (tot ca. drie meter) maar een lage resolutie, terwijl de hogere frequenties meer detail laten zien maar een kleiner bereik hebben. De metingen kunnen niet worden uitgevoerd in zout water of sterk geleidende bodems.Typische toepassingen:

  •  opsporen van kabels en leidingen zowel op land als in de waterbodem
  •  bepaling van (water)bodemstructuren
  •  opsporen van objecten en holtes in de (water)bodem
  •  opsporen van betonstaven en meten van de dikte van vloeren en muren
  •  meten van slibdiktes

Voorbeelden van datapresentatie treft u aan bij “Producten”.