Water

Delta Marking

Hydrografie & Geofysica

 

 

 

Home Contact

  

 

© 2016 Delta Marking B.V. Alle rechten voorbehouden. Update:01-04-2016

Delta Marking beschikt over twee typen multibeam: de GeoAcoustics Plus (GS+) 250 kHz interferometrisch echolood en het R2Sonic 2022 hoge resolutie systeem. Een groot voordeel van het interferometrische systeem is dat tot aan de waterlijn wordt gemeten. Hierdoor kan op relatief ondiep water gemeten worden en kan het onderwater talud goed in beeld worden gebracht. Het voordeel van de R2Sonic is de hoge resolutie van het systeem (700 kHz) zodat details  bijvoorbeeld in beeld worden gebracht. Het systeem is uitgerust met een Octans 100 bewegingssensor waarmee nauwkeurig de vaarrichting (gyrokompas) alsmede de beweging (roll, yaw en pitch) van het vaartuig worden geregistreerd. Plaatsbepaling wordt gedaan met nauwkeurige RTK-GPS. Met het multibeam systeem worden vlakdekkende metingen verricht van het waterbodemoppervlak. De peilingen worden vooral uitgevoerd vanaf de peilvaartuigen de Leda en de Delta. Voor kleinere waterdieptes maakt Delta Marking gebruik van kleinere vaartuigen. De data worden verwerkt tot hoogte- of dieptekaarten en kunnen als input dienen voor het berekenen van baggervolumes of het vervaardigen van verschilkaarten. Uit de data kunnen dwarsprofielen worden gegenereerd. Delta Marking beschikt over een klein onbemand vaartuig (de Hexa) waarop de R2Sonic multibeam kan worden gemonteerd. Deze is vooral geschikt voor het nauwkeurig meten in bouwputten of andere moeilijk bereikbaar water.

 

Typische toepassing:

  • vervaardigen van hoogte- en dieptekaarten en dwarsprofielen van het water bodemoppervlak;
  • bepaling van de kerende hoogte bij damwanden;
  • bouwputten.

Voorbeelden van datapresentatie treft u aan bij “Producten”.