Water

Delta Marking

Hydrografie & Geofysica

 

 

 

Home Contact

  

 

© 2016 Delta Marking B.V. Alle rechten voorbehouden. Update:01-04-2016

Een van de technieken die Delta Marking BV toepast voor het opsporen van kabels en leidingen is Radiodetection. Het betreft een methode die in Nederland veel wordt gebruikt door netwerkbeheerders. Delta Marking BV heeft de techniek uitgebreid zodat deze ook onderwater kan worden gebruikt. Hierbij worden duikers ingezet om de kabels of leidingen te detecteren en met nauwkeurige RTK-GPS in kaart te brengen.
Bij de Radiodetection-metingen wordt een klein wisselstroomsignaal aangebracht op de kabel of leiding. Deze dient elektrisch geleidend en geïsoleerd te zijn en bij voorkeur van beide zijden toegankelijk. Het elektrische signaal wekt een magnetisch veld op rond de kabel of leiding dat wordt opgespoord met een sensor. De locatie van de sensor en daarmee de ligging en diepte van het object wordt met nauwkeurige RTK-GPS vastgelegd. Het dieptebereik van het systeem is in de orde van zes meter. Daarbuiten neemt de nauwkeurigheid enigszins af. Delta Marking voert de metingen meestal met duikers uit om zoveel mogelijk binnen dit dieptebereik te blijven. Daarnaast leveren metingen uitgevoerd vanaf de waterlijn incorrecte data op omdat de sensor voor de waterbodem is gekalibreerd. Bij ondiep water is de sensor met verlengstokken vanaf het wateroppervlak te bedienen.


Voorbeelden van datapresentatie treft u aan bij “Producten”.